VV - návrh aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje ZK

Vyvěšeno od Pátek, 04.05.2018 do Čtvrtek, 14.06.2018

Krajský úřad Zlínského kraje - VV - doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednání

Do návrhu A2ZÚR ZK je možné nahlédnout v tištěné podobě:
na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, ve 12. patře, v kanceláři č. 1216 a úplné znění je zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:

https://www.kr-zlinsky.cz/navrh-aktualizace-c-2-zasad-uzemniho-rozvoje-zlinskeho-kraje-k-verejnemu-projednani-cl-4241.html

Přílohy

VV-aktualizace č.2-zásad úz.rozvoje ZK.pdf

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate