Výzva pro pořadatele kulturních akcí v nočních hodinách

Úterý, 11.02.2020

Město Napajedla připravuje Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu pro rok 2020, ve které budou stanoveny výjimečné případy pro rok 2020, kdy bude doba nočního klidu omezena dobou kratší nebo žádnou.

Město Napajedla se tak obrací na pořadatele kulturních akcí, aby nejpozději do 29.02.2020 zaslali na Městský úřad Napajedla návrh akcí, u kterých se domnívají, že by měly být uvedeny v obecně závazné vyhlášce o úpravě doby nočního klidu.

Do vyhlášky ovšem nelze zařadit jakékoli akce. Podle metodiky Ministerstva vnitra je možné do vyhlášky zařadit pouze veřejnosti přístupné akce, které mají pro město význam, tedy lze očekávat i zájem občanů města o akci. Dále by se mělo jednat o akce tradiční či akce, které novou tradici zakládají. Firemní akce, soukromé oslavy, svatby a další nemohou být ve vyhlášce vyjmenovány.

Návrh by měl obsahovat název akce, termín a místo jejího konání. Organizátoři mohou akci nahlásit na e-mail: lanca@napajedla.cz.


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate