Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2020

Pátek, 29.11.2019

Zastupitelstvo města Napajedla na svém jednání dne 27. listopadu 2019 projednalo a následně schválilo rozpočet města na rok 2020. Příjmy rozpočtu jsou plánovány ve výši 153 573 000,- Kč, výdaje jsou stanoveny ve výši 175 074 000,- Kč a saldo rozpočtu vychází záporné ve výši 21 501 000,- Kč. Financování celého schodku rozpočtu ve výši 21 501 000,- Kč bude pokryto finančními prostředky města z minulých let. V objemu 14,6 mil. Kč je část schodku použita k profinancování výdajů dotačních programů, u nichž výdaje budou realizovány v roce 2020, ale proplaceny budou až v následujícím roce. Zbylou část schodku ve výši 6,9 mil. Kč představují nerozdělené rezervy. Město Napajedla ve schváleném rozpočtu na rok 2020 nesplácí úvěr a nečerpá nový.

Příjmy a výdaje rozpočtu města v členění dle tříd:

- třída 1 – Daňové příjmy 129 810 000,- Kč

- třída 2 – Nedaňové příjmy 11 814 000,- Kč

- třída 3 – Kapitálové příjmy 0,- Kč

- třída 4 – Transfery 11 949 000,- Kč

- třída 5 – Běžné výdaje 137 549 000,- Kč

- třída 6 – Kapitálové výdaje 37 525 000,- Kč

- třída 8 – Financování 21 501 000,- Kč

Podrobnější údaje o členění a obsahu schváleného rozpočtu města Napajedla na rok 2020 budou publikovány v lednovém vydání Napajedelských novin.

Článek poskytl: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí finančního odboru MěÚ Napajedla


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate