Hospodaření Města Napajedla bylo podruhé za sebou ohodnoceno iRatingovým stupněm"A"

Čtvrtek, 05.09.2019

Hospodaření Města Napajedla za rok 2018 bylo podrobeno hodnocení podle kritérií společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. Výsledkem je udělení nejvyššího iRatingového stupně "A" stvrzeného udělením čestného certifikátu. Tento výsledek svědčí o vynikající finanční stabilitě města podle všech ekonomických ukazatelů.

„Tímto ratingem, který není ze zákona povinný, dává Město Napajedla svým občanům zprávu o svém hospodaření a finančním zdraví,” upřesňuje vedoucí Odboru finančního Ivo Šlíma.

Společnost CRIF komentuje svůj iRatingový stupeň "A" jako "bez rizika" a dále uvádí: „Posuzovaná obec velmi výrazně převyšuje rámec srovnatelných subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují vynikající finanční stabilitu. Okolní prostředí a ekonomické podmínky regionu dávají velmi dobré předpoklady dalšího rozvoje”.

Napajedla si tedy podle vydané zprávy stojí velmi dobře i v porovnání s ostatními městy srovnatelné velikosti. Celkové hodnocení i jednotlivé ukazatele je však třeba posuzovat s určitým nadhledem a v širších souvislostech. Řada obcí se co do hospodaření může aktuálně nacházet v jiné - na první pohled podstatně horší situaci, a přesto nelze říci, že hospodaří špatně.

V případě našeho města každopádně platí, že prozatím poslední opravdu rozsáhlé investiční akce zde proběhly v roce 2015. Hodnota finančních prostředků uložených na bankovním účtu města tak již několik let po sobě roste. Zároveň je třeba říci, že se tak děje i přesto, že v uplynulých pěti letech byly realizovány desítky nákladných projektů a investičních akcí v oblasti dopravy, komunálních služeb, školství, zdravotnictví a sociální péče, tělovýchovy a sportu, kultury a zájmové či spolkové činnosti. Město Napajedla tak bude na další nákladné investiční akce - v dohledné době především na výstavbu krytého plaveckého bazénu a tréninkové haly v areálu škol - dobře připraveno. Obdržené iRatingové hodnocení je toho dokladem.

Michal Forst


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate