Rákosníčkovo hřiště se zrodilo v neobvykle krátkém čase

Čtvrtek, 05.09.2019

Hřiště je společným dílem veřejnosti, společnosti Lidl a města Napajedla

Koncem července dostaly napajedelské děti hezký prázdninový dárek v podobě nového „Rákosníčkova hřiště”, které bylo otevřeno mezi bytovými domy na sídlišti Nábřeží. O jeho výstavbě právě v Napajedlích rozhodlo více než 27 tisíc hlasů veřejnosti předaných společnosti Lidl v rámci projektu, díky němuž vznikla v České republice téměř stovka těchto dětských hřišť. Ačkoliv firma jeho výstavbu financovala, samotná plocha hřiště, řada legislativních kroků nezbytných k jeho zřízení a zejména budoucí odpovědnost za provoz, se staly záležitostí Města Napajedla.

Úsměvy a nadšení dětí z nových herních prvků i z vystoupení divadelního souboru Scéna a oblíbeného Michala Nesvadby známého z televizního pořadu Kouzelná školka, rozzářily v soboru 27.července 2019 prostor mezi domy na ulici Palackého. Firma Lidl zde společně s městem Napajedla otevřela nové „Rákosníčkovo hřiště”, jehož zhotovení financovala částkou 1,5 milionu korun. Motivem oblíbené pohádkové postavičky ozdobila herní prvky, které jsou určeny dětem předškolního věku. Ty se mohou radovat z kolotoče a houpaček, pískoviště, prolézačky i menší šikmé horolezecké stěny a lanové překážky. Nechybí dětský domeček, lavičky a zpevněná plocha pro kočárky.

Projekt, v jehož rámci financovala společnost Lidl výstavbu téměř stovky hřišť po celé České republice, by nebylo možné uskutečnit bez úzké spolupráce měst a obcí, na jejichž území byla „Rákosníčkova hřiště” vystavěna. Napajedla nevyjímaje. Jednou z podmínek, kterou firma realizaci hřiště podmínila, bylo jeho umístění do vzdálenosti pěti set metrů od její prodejny. V případě našeho města pak bylo jako jediné možné řešení vybráno rozšíření stávajícího hřiště ve vnitrobloku na ulici Palackého. Zastupitelé i pracovníci městského úřadu přitom k takovému umístění dětských hřišť anebo sportovišť přistupují velmi zdrženlivě, neboť se často setkávají se stížnostmi obyvatel přilehlých domů na hluk či nevhodné chování návštěvníků. Pro výstavbu dalších zařízení tohoto typu mají proto vytipovány vhodnější lokality a připravují například znovuoživení lesních hřišť v rámci revitalizace lesoparku Kalvárie.

Naléhavým úkolem pracovníků napajedelského městského úřadu se stala rovněž velká část legislativní přípravy výstavby „Rákosníčkova hřiště”. Naléhavým proto, že společnost Lidl přišla s požadavkem na slavnostní otevření hřiště v polovině prázdnin, tedy jen několik málo týdnů po oznámení, že v Napajedlích hodlá hřiště postavit. Příslušná smlouva byla Radou města Napajedla schválena 15.května a podepsána 17.června letošního roku. Již na konci července bylo hřiště slavnostně otevřeno.

Na náklady města bylo mezitím třeba zajistit geometrické zaměření pozemku a u zhotovitele stavby - společnosti HAGS Praha - zadat a zaplatit vypracování projektu. Urychleně bylo třeba získat vyjádření všech dotčených správců sítí, v našem případě společností Teplárna Otrokovice, Moravská vodárenská, E.ON distribuce, CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a GridServices. Následně se podařilo v krátkém termínu získat koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Otrokovice, na jehož základě vydal napajedelský stavební úřad územní souhlas.

Budoucí správu a údržbu „Rákosníčkova hřiště”, spočívající především v pravidelné kontrole, revizích a drobných opravách hracích prvků či v odvozu odpadu a zajištění úklidu hřiště, převzala na základě předávacího protokolu a usnesení rady města příspěvková organizace Služby města Napajedla. „Jednou z našich prvních zkušeností s novým hřištěm je nešťastná kombinace materiálů tvořících jeho povrch. Drobný štěrk se rychle dostává tam, kam nemá - na zpevněné plochy anebo třeba na skluzavku a do dětského domečku,” posteskl si ředitel této organizace Ing. Aleš Jirků, ale zároveň mohl dodat, že řešení tohoto problému se hned ujali i někteří z rodičů, jejichž děti si hřiště oblíbily. Zkrátka jej vzali za své a záleží jim na tom, aby bylo hezké a plnilo svůj účel.

Michal Forst


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate