Výběrové šetření v domácnostech - Životní podmínky 2019

Středa, 30.01.2019

Český statistický úřad (dále jen ČSÚ) sděluje, že organizuje v roce 2019 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice s názvem "Životní podmínky 2019". Ve Zlínském kraji je do zjišťování zahrnuto 614 domácností z 59 obcí. Vlastní šetření proběhne v době od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Terénní pracovníci ČSÚ zapojení do šetření se prokazují průkazem, který má podobu polykarbonátové karty, na níž je kromě jiného uvedeno jméno držitele a 16místný identifikační kód. Prostřednictvím kódu si na webových stránkách můžete ověřit identitu tazatele: https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele.

Průkaz tazatele a příslušné pověření ve spojení s občanským průkazem opravňují tazatele k provedení šetření Životní podmínky. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. ČSÚ plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc vázáni mlčenlivostí o veškerých skutečnostech.

Ing. Barbora Židková
vedoucí oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ ve Zlíně
tel. 577 004 956


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate