Sportovní areál u ZŠ Napajedla - III. etapa (bazén a tréninková hala)

Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města jsou zveřejněny v upravené verzi dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (anonymizace osobních údajů provedena XXXXX v textu). Tyto zápisy nejsou doslovným záznamem průběhu jednání.

Podkladový materiál pro 16. jednání ZM dne 21.6.2017 vč. příloh - bod B10 Investiční záměr realizace bazénu včetně krytého sportoviště a přijetí úvěru k jeho částečnému financování

Zápis z jednání ZM konaného dne 21.6.2017 - bod B10 Investiční záměr realizace bazénu včetně krytého sportoviště a přijetí úvěru k jeho částečnému financování

Pozvánka na RM č. 40 konanou dne 19.7.2017

Zápis z RM č. 40 konané dne 19.7.2017

Dopis od TJ FS Napajedla, z.s. ze dne 26.7.2017

Zápis z pracovní schůzky o využití víceúčelové haly plánované se stavbou bazénu konané dne 26.7.2017

Pozvánka na RM č. 41 konanou dne 14.8.2017

Zápis z RM č. 41 konané dne 14.8.2017

Pozvánka na RM č. 43 konanou dne 11.9.2017

Zápis z RM č. 43 konané dne 11.9.2017

Zápis z jednání ZM konaného dne 20.9.2017 - bod C02 Diskuse

Zápis z jednání ZM konaného dne 28.2.2018 - bod C02 Diskuse

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 3.7.2018

Prezentace – Sportovní areál u ZŠ Napajedla – III.etapa

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate