Zdravotnictví

Zdravotní péče je poskytována obyvatelům především prosdtřednictvím služeb sídlících v budově Zdravotního střediska.

     

Budova zdravotního střediska je majetkem města Napajedla. Jedná se o dvoupodlažní objekt s plochou střechou nacházející se v centru Napajedel, jehož nemalou výhodou je blízkost zastávek autobusové dopravy. Svým účelem se řadí k občanskému vybavení a slouží nejen obyvatelům města Napajedel, ale i občanům z přilehlých spádových obcí. Tím je dána důležitost a prospěšnost tohoto typu zařízení ve zdejším regionu, protože jej denně navštěvují občané všech věkových kategorií.

Budova ZS je členěna do čtyř částí, a to: hlavní část, tzv. krček, lékárna a technická část. V současné době zde mají svou ordinaci převážně praktičtí lékaři pro děti, dorost a dospělé, zubní lékaři, dále je zde laboratoř na odběr krve a moči, zubní laboratoř, zubní rentgen, gynekologie a chirurgická ordinace. Velkým přínosem je pro všechny pacienty poměrně velká a moderní lékárna, která je součástí komplexu zdravotního střediska.

Dalším určujícím atributem budovy zdravotního střediska je skutečnost, že se nachází v památkové zóně, tudíž je město Napajedla jako majitel vázáno spoluprací a dohledem ze strany Městského úřadu v Otrokovicích, a to odboru školství a kultury, památková péče.

Ihned po vstupu do budovy jsou uživatelům nápomocny informační tabule usnadňují  orientaci, dále je zde k dispozici automat na nápoje. Každá čekárna je vybavena dostatečným počtem laviček na sezení, věšáky na odložení věcí a některými lékaři také televizními obrazovkami. Uživatele objektu zcela jistě zaujme netradiční a tím i originální vymalování čekárny dětských lékařů pohádkovými motivy. Naproti tomu všem nájemcům byly zřízeny ve vstupu poštovní schrány a při výměně střešního pláště byla zrealizována příprava klimatizace (nových komínků) pro jednotlivé ordinace tak, aby jejich pořízení bylo v budoucnu technicky možné. Cílem je, aby tato budova plně odpovídala svému určení a přinášela co nejpříjemnější prostředí lékařům, personálu i samotným pacientům.

Před rokem 1989 budova fungovala pod provozovatelem „Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení“ Otrokovice. V důsledku privatizace dochází bezúplatným převodem stávajícího zařízení ke změně majitele, novým majitelem se od 01.05.1996 stává město Napajedla a zdravotní středisko přechází od 01.09.1996 do správy Bytového a tepelného hospodářství Napajedla.

V roce 1997 postihly značnou část Napajedel ničivé povodně, které vzhledem k poloze objektu ZS zasáhly i tuto budovu. Poté proběhla řada nevyhnutelných investičních akcí  a oprav tak, aby byl zachován chod zdravotnického zařízení. Mimo jiné proběhlo osekání omítek, desinfekce zdiva, vysoušení zdiva, provedení sanačních omítek, kompletní výměna podlahovin, provedení nové kabeláže a rozvodů elektrické instalace včetně rozvaděčů, výměna radiátorů a rozvodů ÚT, a v konečné fázi vymalování. Tyto akce byly prováděny firmami z napajedelského regionu, čímž město Napajedla nepřímo podpořilo a přispělo k rozvoji místního podnikání.

Význačným krokem bylo také zrušení klasické kotelny na uhlí a dřevo a přebudování celého topného systému s připojením na CZT (centrální zásobování teplem) tak, že v technické části budovy ZS byla zřízena výměníková stanice, která funguje dodnes.

V roce 2001 město Napajedla přistupuje vzhledem k havarijnímu stavu střešního pláště nad částí lékárny k jeho výměně. Později (v letech 2003–4) dochází na hlavní budově také k výměně oken, které již byly ve špatném technickém stavu.

V roce 2011 město Napajedla provádí stavební úpravy hlavního vstupu do budovy, na který navazuje nově vybudovaná rampa pro imobilní občany a kočárky. Následující rok se budova ZS stává plně bezbariérovou tím, že je zde zabudován osobní výtah. Souběžně je zrekonstruován i chodník vedoucí ke zdravotnímu středisku. Dalšími investičními akcemi v roce 2013 byly celková výměna střešního pláště nad hlavní a technickou částí budovy včetně výměny světlíku, rekonstrukce stávajícího elektronického zabezpečovacího systému společných prostor s připojením na pult centralizované ochrany, a výměna jímací a svodové soustavy – hromosvodů. Do konce roku proběhla výměna oken a hlavních vstupních dveří na tzv. krčku budovy (MUDr. Jirsáková a MUDr. Tesař). V roce 2014 proběhla výměna oken v části lékárny.

     

Kontakty - Zdravotnictví

 

Pohotovostní služby

 

Zdravotnická záchranná služba

L. Váchy 602, 760 01 Zlín, ředitel: MUDr. Jiří Pudil

tel.: 577 211 047, fax: 577 056 925, e-mail: zs@oszzs-zl.cz

 

155

(zdarma v celé ČR)

Lékařská služba první pomoci - pro dospělé

Havlíčkovo nábřeží 600 (areál Baťovy nemocnice), 760 01 Zlín

Ordinační hodiny: Po-pá: 17-22 hod; So,ne,svátek: 8-22 hod

 

577 214 445

577 214 446

Lékařská služba první pomoci - pro děti a dorost

Havlíčkovo nábřeží 600 (areál Baťovy nemocnice), 760 01 Zlín

Ordinační hodiny: Po-pá: 16-6 hod; So,ne,svátek: 7-7 hod

 

577 214 445

577 214 446

Stomatologická pohotovostní služba

L. Váchy 602, 760 01 Zlín

Ordinační hodiny: So,ne,svátek: 8-13 hod

 

577 214 445

577 214 446

Lékárny 

Lékárna CENTROPHARM, Dlouhá 4215, Zlín

 

577 210 523

Lékárna Pod zámkem s.r.o., Masarykovo náměstí, Napajedla

577 942 659

Lékárna Napajedla, Sadová ul., Napajedla

577 941 101

 

 

Zubní lékaři

 

Uhrmacher Lukáš, MDDr.

577 942 882

Ottová Andrea, MUDr.

577 942 878

Opravilová Zdeňka, MUDr.

577 942 440

Raichel Zdeněk, MUDr.

577 944 969

Slovák Jan, MUDr.

577 944 112

Sulzerová Eva, MUDr.

577 944 908

eva.sulzerova@seznam.cz

http://sweb.cz/eva.sulzerova

 

 

Lékaři pro děti a dorost

 

Horká Zdeňka, MUDr.

577 944 327

Jirskáková Alena, MUDr.

577 944 807

Okénka Karel, MUDr.

577 942 366

 

 

Praktičtí lékaři

 

Berger Petr, MUDr.

577 943 500

Dušek Petr, MUDr. - gynekolog

577 944 473

Horký Jiří, MUDr.

577 943 760

Gajdůšková Věra, MUDr.

577 944 768

Káňa Petr, MUDr.

577 944 778

Talaš Pavel, MUDr.

577 944 093

Kožela Michal, MUDr.

728 548 512

www.medikomaplus.cz

Vondrák Vladimír, MUDr. - chirurg

577 941 036

 

www.navstevalekare.cz

 

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2018 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate