Tréninková výzva k předkládání žádostí o dotaci

MAS Severní Chřiby a Pomoraví, o. s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci.

Cílem výzvy je oživení činnosti MAS Severní Chřiby a Pomoraví a její připravení na nové programovací období 2014 - 2020 prostřednictvím podpory veřejných akcí regionálního charakteru konaných na jejím území.

Tréninková výzva je vypisována v rámci projektu „Aktivní místní partnerství MAS Severní Chřiby a Pomoraví", z Programu rozvoje venkova, opatření III. 4. 1. Výzva je jedním z povinných výstupů projektu a je zadávána v souladu s pravidly pro realizaci tréninkové výzvy.Výsledkem výběrového řízení bude uzavření smlouvy s vybranými žadateli na konkrétní akci.

U podpořeného projektu se musí jednat o tzv. „měkkou akci", tzn. společenskou akci zaměřenou na širokou veřejnost, která přináší především nemateriální hodnoty. Akce nesmí zakládat veřejnou podporu.

Oprávněnými žadateli mohou být:

• obce

• svazky obcí

• nestátní neziskové organizace

• zájmové sdružení právnických osob

• církev a jejich organizace

• příspěvkové organizace zřízené obcí

• fyzická nebo právnická osoba

Žadatel zabezpečuje předfinancování projektu z vlastních zdrojů. Dotace bude proplacena až po ukončení projektu.

 • minimální výše podpory na jeden projekt: 30 000,- Kč

• maximální výše podpory na jeden projekt: 50 000,- Kč

• maximální výše dotace: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

• alokace na tréninkovou výzvu: 80 000,- Kč.

Více informací naleznete na webu sdružení http://masschp.cz/treningova-vyzva/

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2017 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti
Realizace rotate Rotate